Rozpoczęte przed 10 laty badanie CREST porównywało endarterektomię z implantacją stentu u pacjentów ze zwężeniem tętnic szyjnych. W trakcie czteroletniej obserwacji nie wykazano, by któraś z metod była skuteczniejsza w redukcji pierwszorzędowego p...