Białko PCSK9 (ang. proprotein convertase subtilisin / kexin 9) odgrywa ważną rolę w metabolizmie LDL (ang. low-density lipoprotein). To sprawia, że stało się obiektem zainteresowań naukowców opracowujących nowe metody walki z hipercholesterolemią-...