Podwójna terapia przeciwpłytkowa może prowadzić do krwawienia z przewodu pokarmowego. Vaduganathan i wsp. postanowili sprawdzić czy stosowanie inhibitora pompy protonowej może zmniejszyć ryzyko tego powikłania w grupie przyjmującej podwójną terapi...