Wczesna subkliniczna miażdżyca została zbadana głównie w tętnicach szyjnych. Potencjalna wartość tych samych danych, ale dotyczących tętnic udowych, mająca wpłynąć na poprawę zdolności predykcyjnej tradycyjnych czynników ryzyka sercowo-naczynioweg...