Badanie BRUISE CONTROL (ang. Bridge or Continue Coumadin for Device Surgery Randomized Controlled Trial) pokazało, że strategia nieprzerwanego podawania warfaryny podczas zabiegu wszczepienia kardiologicznych urządzeń elektronicznych była bezpiecz...