Pomostowanie aortalno-wieńcowe to metoda polegająca na wszczepieniu, podczas operacji kardiochirurgicznej, pomostów naczyniowych (tzw. bypassów), które omijają miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej. Metoda stosowana jest w niektórych przypadkach za...