Ablacja jest zalecaną metodą leczenia napadowego, objawowego, opornego na farmakoterapię migotania przedsionków (klasa I, poziom dowodów A). Izolację żył płucnych można wykonać albo za pomocą krioablacji, albo przy pomocy ablacji prądem o częstotl...