Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zakomunikowała niedawno, że posiada niewielką tylko liczbę raportów dotyczących szkodliwego wpływu tomografii komputerowej na wszczepialne i przenośne urządzenia, jak pompy insulinowe, wszczepialne urządzen...