Pacjenci, którzy przebyli udar lub TIA mają podwyższone ryzyko wystąpienia epizodów sercowo-naczyniowych w przyszłości. Insulinooporność jest kolejnym elementem podwyższającym do ryzyko. Czy wskazana jest wczesna farmakologiczna interwencja w celu...