Powikłania po operacji serca są całkiem powszechne i prowadzą do znacznego wzrostu zachorowalności oraz śmiertelności wśród pacjentów. Metaanalizy małych badań klinicznych z randomizacją sugerują, że okołooperacyjne leczenie statynami może zapobie...