Optymalne leczenie przeciwzakrzepowe to takie, które zapewnia maksymalną prewencję powikłań zakrzepowo-zatorowych przy możliwie jak najniższym wskaźniku powikłań krwotocznych. Praktyka kliniczna u pacjentów z migotaniem przedsionków pokazuje, że, ...