Choroby układu krążenia są ważną przyczyną śmierci u starszych pacjentek z rakiem piersi. Jednak istnieje niewiele informacji na temat długotrwałego wpływu inhibitora aromatazy (AI) na ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Dotychczas żadne z ...