Wpływ psychiki na zdrowie fizyczne jest często niedoceniany. Choć wydaje się, że negatywne emocje sprzyjają występowaniu wielu chorób, temat ten nie jest dobrze zbadany. Na łamach czasopisma Heart opublikowano wyniki metaanalizy i przeglądu system...