W badaniu, w którym porównywano skuteczność zabiegu CABG w monoterapii z zabiegiem CABG połączonym z naprawą zastawki mitralnej u pacjentów z umiarkowanie nasiloną niedomykalnością tej zastawki w mechanizmie niedokrwiennym nie obserwowano żadnych ...