Dzięki szeroko rozumianemu postępowi w kardiologii inwazyjnej istotnie poprawiła się skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów angioplastyki wieńcowej. Kolejne generacje stentów zmniejszyły częstość występowania restenozy, a dostęp promieniowy i mniej...