Występowanie cukrzycy dwukrotnie zwiększa ryzyko wstąpienia chorób układu krążenia, jednak ustalanie tego ryzyka indywidualnie pozostaje wyzwaniem. Nieznany jest także wpływ jaki ma występowanie choroby małych naczyń na występowanie ryzyka sercowo...