Ostre uszkodzenie nerek jest relatywnie częstym powikłaniem hospitalizacji. Do bezwzględnych wskazań rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego należą m.in. niepoddające się leczeniu farmakologicznemu przewodnienie, hiperkaliemia czy kwasica. Jak intep...