Obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości prawidłowych skutecznie obniża ryzyko zgonu u osób z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym i skurczowym ciśnieniem tętniczym >160 mmHg. Czy w populacji niższego ryzyka efekt ten jest równie widoczny? ...