Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek (PChN) mają znacznie podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe. Choć przyczyny tego zjawiska są złożone, część badań sugeruje, że istotną rolę mogą odgrywać zaburzenia gospodarki sodem. Na łamach czasopisma JAMA opu...