Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne jest rzadką, wyniszczającą chorobą o poważnym rokowaniu. Simonneau i wsp. ocenili związek między biomarkerami a długoterminowym rokowaniem pacjentów z nieoperacyjnym przewlekłym zakrzepowo-zatorow...