Dostępność skutecznych leków przeciwbólowych jest jednym z największych osiągnięć medycyny. W przypadku silnych dolegliwości stosuje się najczęściej leki opioidowe, które mogą mieć jednak działanie uzależniające, a także grozić przedawkowaniem. Cz...