Znaczny odsetek pacjentów z migotaniem przedsionków umiera z powodów niesercowych. Przeprowadzone niedawno badania sugerują, że może istnieć związek pomiędzy występowaniem AF a chorobami nowotworowymi. Na łamach najnowszego wydania czasopisma JAMA...