Jak pokazują nowe badania zamykanie uszka lewego przedsionka może zmniejszać ryzyko udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków oraz z wywiadem krwawienia wewnątrzczaszkowego, czyli w grupie, która nie jest standardowo leczona lekami przeciwzakrze...