Ablacja w tachyarytmii komorowej redukuje częstość wyładowań u pacjentów z wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem, ale nie pokazano dotychczas czy metoda ta pozawala zredukować koszty W badaniu, którego wyniki przedstawiono na konferencji Hea...