Nawroty częstoskurczu komorowego występują stosunkowo często u pacjentów po zawale serca z implantowanym kardiowerterem defibrylatorem mimo leczenia antyarytmicznego. Wciąż poszukuje się optymalnej terapii tej populacji pacjentów, która miałaby ch...