Istnieją silne dowody na to, że pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek są bardziej narażeni na rozwinięcie SEPSY oraz na zgon związany z uogólnionym zakażeniem. Wysunięto zatem hipotezę, że statyny mogą prowadzić do zmniejszenia ryzyka sepsy u...