Europejskie towarzystwo kardiologiczne (ESC) przygotowało pierwsze rdzennie europejskie wytyczne dotyczące chorób zastawkowych. Wytyczne można odnaleźć w numerze 2(6) European Heart Journal. Powodem dotychczasowego braku europejskich wytycznych te...