Migotanie przedsionków (AF) to najczęstsza postać arytmii pojawiająca się po chirurgii serca. Odpowiedź zapalna jawi się jako jeden z głównych powodów tego zjawiska.

W Finlandii przeprowadzono randomizowane, wieloośrodkowe badanie z po...