Badanie BARI (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation) zostało rozpoczęte 10 lat temu by wykazać różnicę w długoterminowych korzyściach pomiędzy przezskórną balonoplastyką wieńcową a zabiegiem wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (...