Badanie zostało przeprowadzone w celu określenia dokładności z jaką można wyznaczyć ciśnienie w tętnicy płucnej metodą nieinwazyjną. Pomiar polegał na określeniu w obrazie MR krzywizny przegrody międzykomorowej, krzywizny wolnej ściany lewej komor...