American Heart Association wydało dokument, w którym zawarte są zebrane z wielu różnych opracowań, badań i metaanaliz skutki jakie przynosi uprawianie sportu w różnych grupach wiekowych. Innowacyjne podejście tego dokumentu do zagadnienia wysiłku ...