Stenty umieszczone w świetle tętnicy wieńcowej dają bardzo dobre długoterminowe rezultaty balonoplastyki wieńcowej. Te rezultaty są osiągane głównie poprzez zapobieganie ponownemu skurczeniu naczyń i powstaniu rozwarstwień. Badania donoszą jednak,...