Korzystny wpływ beta-blokerów u pacjentów z zawałem serca jest znany. Jednak nie ma danych, co do faktycznego wpływu na frakcję wyrzutową i rozmiar martwicy mięśnia sercowego. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili eksperyment obrazujący bezpośredni ...