Czerwcowy numer Radiology opublikował badanie porównujące pojedynczo segmentową i dwusegmentową rekonstrukcję obrazu w 64-rzędowym TK. Jako standard referencyjny użyto tradycyjnej koronarografii. W badaniu wzięło udział 40 pacjentów (22 mężczyzn) ...