Obwodowa neuropatia stanowi jedno z głównych powikłań cukrzycy II typu. Wyniki dużego obserwacyjnego badania dowodzą, że zarówno fibraty, jak i statyny, niezależnie mogą redukować w znaczący sposób częstość występowania obwodowych neuropatii. Do ...