Po opublikowaniu wyników niektórych metaanaliz pojawiły się głosy, że rosiglitazon może wpływać niekorzystnie na układ sercowo-naczyniowy i być przyczyną zwiększonej ilość zawałów serca, zgonów i hospitalizacji u osób leczonych z powodu cukrzycy t...