Pośród wielu leków hipoglikemicznych pojawiła się nowa grupa działająca w szlakach inkretynowych. Jednak dane na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowych leków są rozproszone, co odbija się na ich wiarygodności. By usystematyzować te ...