Dwie organizacje Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA) i

Amerykański Collage Medycyny Sportowej(ACSM) opracowały wspólnie nowe wytyczne dotyczące wysiłku fizycznego jako sposobu prewencji chorób serca u dorosłych osób. Nowe wyt...