Przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe z użyciem bazy danych rekordów medycznych z placówek służby zdrowia w Ontario (Kanada). Celem badania było zdefiniowanie skuteczności ACE Inhibitorów w porównaniu z Sartanami u osób powyżej 65 roku ż...