Niespodziewany wynik post analizy badania CHARISMA (Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischeic Stabilization) wskazują, że pacjenci przyjmujący równocześnie aspirynę i klopidogrel są bardziej (a nie jak się spodziewano – mniej) n...