W dniach 31 V – 1 VI 2008 roku odbędzie się w Gdańsku XXII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna (OSKK) organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przez Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiolo...