Na łamach Nature Genetics zostały opublikowane wyniki dużego międzynarodowego wieloośrodkowego badania (ang. genome-wide association study – GWAS) dotyczącego identyfikacji genetycznych czynników ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego. W...