Wczesny okres pozawałowy charakteryzuje się zwiększoną śmiertelnością. Jedną z głównych przyczyn zgonu u pacjentów po zawale jest nagły zgon sercowy (SCD). Za główną przyczynę SCD uważa się wystąpienie ciężkich arytmii komorowych, przede wszystkim...