Operacje chirurgiczne, szczególnie te rozległe wykonywane np. na dużych tętnicach, niosą ze sobą podwyższone ryzyko zgonu. Powikłania sercowo – naczyniowe wyłaniają się tu jako podstawowa przyczyna. Bardzo ważną kwestią z klinicznego punktu widze...