Na łamach pisma Heart przedstawiono pracę badawczą mającą na celu przeanalizowanie przydatności 10 markerów w rozpoznawaniu ostrej, zdekompensowanej niewydolności serca u pacjentów z dusznością.

Duszność jest objawem klinicznym niesp...