Perheksylina była powszechnie stosowanym lekiem przeciwdławicowym w latach siedemdziesiątych. Randomizowane badania udokumentowały jej wpływ na złagodzenie objawów dławicy, poprawę tolerancji wysiłku i zapobieganie incydentom niedokrwienia mięśni...