Pacjenci poddawani zabiegom naprawczym w obrębie tętnic aortalno – biodrowych lub operacji tętniaków aorty brzusznej według najnowszych wytycznych powinni być poddawani rewaskularyzacji naczyń wieńcowych przed planowanym zabiegiem chirurgicznym c...