W piśmiennictwie światowym odnaleźć możemy kilka prac poświęconych badaniom związku między migreną a chorobami układu sercowo – naczyniowego. Wnioski z tych prac wskazują na prawdopodobieństwo niekorzystnego wpływu występowania migreny na wzrost ...