Ścisła kontrola glikemii u pacjentów z cukrzycą, chociaż trudna do osiągnięcia, stanowi zgodnie z zaleceniami pierwotny cel leczenia. Również utrzymywanie poziomu cukru we krwi w granicach normy jest jednym z założeń całościowego planu terapeutyc...