Operacje pomostowania aortalno – wieńcowego (CABG) wykonywane bez użycia krążenia pozaustrojowego wprowadzono w celu wyeliminowania powikłań związanych z zastosowaniem mechanicznego płuco-serca. W najnowszym wydaniu New England Journal of Medici...